REKRUTACJA 2023/24

1. WYBÓR SPECJALIZACJI

Każdy uczestnik studium wybiera jedną z dwóch specjalizacji:

  • śpiewak w scholi / zespole liturgiczno-muzycznym – zapraszamy tu wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności wokalne i muzyczne; aby zapisać się do studium nie trzeba posiadać wiedzy, umiejętności ani wykształcenia muzycznego – wystarczy podstawowy słuch muzyczny (a posiada go 95% społeczeństwa!) oraz chęć współtworzenia śpiewem pięknej liturgii.

  • prowadzący scholę / zespół liturgiczno-muzyczny – zapraszamy tu wszystkie osoby, które prowadzą, lub czują, że chciałyby prowadzić scholę (zespół wokalny) w swojej parafii czy wspólnocie. Uczestnicy zajęć tej specjalizacji, oprócz zajęć wokalnych i muzycznych, będą mieli więcej zajęć z dyrygowania, doboru repertuaru oraz prowadzenia emisji grupowej.

2. ZAPISY

Kandydaci przesyłają formularz zgłoszeniowy (znajdujący się na stronie plik word) na adres studiummuzykiliturgicznej@gmail.com

Zamiast formularza zgłoszeniowego można w treści maila wysłać następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (mail, telefon, adres korespondencyjny), specjalizacja (śpiewak w scholi czy prowadzący scholę), parafia; opcjonalnie można dopisać w jakiś wspólnotach jest się zaangażowanym, doświadczenie w śpiewaniu (schole, chóry, solo, warsztaty) czy opisać dotychczasową edukację muzyczną. 

Wiążąco zapisujemy w poczet uczniów po wpływie opłaty wpisowej. 

3. WYMAGANIA

  • ukończone 16 lat – do nauki w Studium Muzyki Liturgicznej zapraszamy osoby uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych, studentów oraz osoby pracujące

  • przesłanie formularza zgłoszeniowego

  • uiszczenie opłaty za naukę

4. Formularz zgłoszeniowy

Kliknij w linkwypełnij formularz

 Jeśli strona nie otworzy się, skopiuj poniższy link i otwórz w nowym oknie swojej przeglądarki:

5. OPŁATY

a. opłata wpisowa 40 zł 

b. czesne za naukę można uiścić w trzech opcjach:

  • 1 rata 2500 zł za rok 2023/2024 płatne do 28 września 2023 r.

  • 2 raty po 1250 zł za semestr płatne do 28 września 2023 r. i do 10 lutego 2024 r.

  • 8 rat po 315 zł płatne do 5 dnia każdego miesiąca (listopad 2023-maj 2024), a pierwsza rata do 28 września 2023.

6. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ:

– pod numerem 693554045

– pod adresem studiummuzykiliturgicznej@gmail.com

Numer konta bankowego:

Przestrzeń Głosu sp. z o.o. mBank: 71 1140 2004 0000 3202 7790 2532