REKRUTACJA

1. WYBÓR SPECJALIZACJI

Każdy uczestnik studium wybiera jedną z dwóch specjalizacji:

  • śpiewak w scholi / zespole liturgiczno-muzycznym – zapraszamy tu wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności wokalne i muzyczne; aby zapisać się do studium nie trzeba posiadać wiedzy, umiejętności ani wykształcenia muzycznego – wystarczy podstawowy słuch muzyczny (a posiada go 95% społeczeństwa!) oraz chęć współtworzenia śpiewem pięknej liturgii.

  • prowadzący scholę / zespół liturgiczno-muzyczny – zapraszamy tu wszystkie osoby, które prowadzą, lub czują, że chciałyby prowadzić scholę (zespół wokalny) w swojej parafii czy wspólnocie. Uczestnicy zajęć tej specjalizacji, oprócz zajęć wokalnych i muzycznych, będą mieli więcej zajęć z dyrygowania, doboru repertuaru oraz prowadzenia emisji grupowej.

2. ZAPISY

Kandydaci przesyłają formularz zgłoszeniowy (znajdujący się na stronie plik word) wraz ze zdjęciem na adres studiummuzykiliturgicznej@gmail.com

3. WYMAGANIA

  • ukończone 16 lat – do nauki w Studium Muzyki Liturgicznej zapraszamy osoby uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych, studentów oraz osoby pracujące

  • przesłanie formularza zgłoszeniowego

  • uiszczenie opłaty za naukę

4. DO POBRANIA: Formularz zgłoszeniowy

5. OPŁATY

a. opłata wpisowa 20 zł 

b. czesne za naukę można uiścić w trzech opcjach:

  • 1 rata 1980 zł za rok 2022/2023 płatne do 1 października 2022 r.

  • 2 raty po 990 zł za semestr płatne do 1 października 2022 r. i do 30 stycznia 2023 r.

  • 8 rat po 250 zł płatne do 5 dnia każdego miesiąca (listopad 2022-maj 2023), a pierwsza rata do 1 października 2022.

6. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ:

– pod numerem 693554045

– pod adresem studiummuzykiliturgicznej@gmail.com

Numer konta bankowego:

Przestrzeń Głosu sp. z o.o. mBank: 71 1140 2004 0000 3202 7790 2532