studium_muzyki_liturgicznej-12
Liturgia.pl

Powstałe w 2018 roku dwuletnie Studium Muzyki Liturgicznej dedykowane jest wszystkim osobom, którym leży na sercu piękno liturgii.

Każdy uczestnik Studium wybiera jedną z dwóch specjalizacji:

  • śpiewak w scholi/chórze – zapraszamy tu wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności wokalne i muzyczne; aby zapisać się do sStudium nie trzeba posiadać wiedzy, umiejętności ani wykształcenia muzycznego – wystarczy podstawowy słuch muzyczny (a posiada go 95% społeczeństwa!) oraz chęć współtworzenia śpiewem pięknej liturgii.

  • prowadzący scholę – zapraszamy tu wszystkie osoby, które prowadzą, lub czują, że chciałyby prowadzić scholę (zespół wokalny) w swojej parafii czy wspólnocie. Uczestnicy zajęć tej specjalizacji, oprócz zajęć wokalnych i muzycznych, będą mieli więcej zajęć z dyrygowania, doboru repertuaru oraz prowadzenia emisji grupowej.

Studium jest inspirowane podobnymi inicjatywami prowadzonymi przez Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie, Urszulę Rogalę w Warszawie i Katarzynę Młynarską we Wrocławiu. Wspólnie rozwijamy się wokalnie, dyrygencko, muzycznie i poznajemy Ducha Liturgii.

Każdy z czterech semestrów to 8 sobotnich zjazdów podczas których odbywają się zajęcia indywidualne z emisji głosu (30 min) oraz zajęcia grupowe (m.in. wprowadzenie do teologii liturgii, dobór repertuaru, emisja głosu, zasady muzyki i czytanie nut głosem, chorał gregoriański, śpiew wielogłosowy oraz śpiew psalmów i prowadzenie liturgii godzin). Zajęcia odbywają się będą w siedzibie studia wokalnego Przestrzeń Głosu (Poznań Junikowo).

Lekcje śpiewu prowadzą certyfikowani pedagodzy wokalni Natural Voice Perfection. Kadrę zajęć muzycznych tworzą wykwalifikowani pedagodzy z doświadczeniem zarówno artystycznym jak i pedagogicznym, którzy są aktywnymi artystami. Opiekunem naszej inicjatywy jest o. Tomasz Grabowski OP. Wśród naszych gości są takie osoby jak: Ewa Domagała, Urszula Rogala, dr Ilter Denizoglu (Turcja),O. Grzegorz Doniec OP, Dominik Dubiel SJ, O. Dominik Jurczak OP,  O. Łukasz Miśko OP, Piotr Pałka, Ks. Krzysztof Porosło, ks. Piotr Szymański, O. Wojciech Sznyk OP. Studium Muzyki Liturgicznej w Poznaniu działa pod patronatem Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny i Poznańskim Klasztorem OO. Dominikanów.