KADRA

Ann Hyjek

Anna Grześkowiak

dyrygentka, kantorka, chórzystka, nauczycielka. Absolwentka Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie dyrygowania prof. Przemysława Pałki i dra Pawła Łuczaka. Prowadzi założony przez siebie Chór Kameralny Sine Nomine oraz dominikańską scholę postakademicką. Nauczycielka przedmiotów muzycznych i dyrygentka Chóru Dziecięcego „Kukułeczki” Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego. Związana z poznańskim klasztorem oo. dominikanów, gdzie od siedmiu lat śpiewa i dyryguje. Regularnie uczestniczy w różnych inicjatywach muzyczno-liturgicznych, organizując i prowadząc szkolenia i warsztaty w całej Polsce.

koordynator przedmiotów teoretycznych,
zasady muzyki,
dyrygowanie,
śpiew wielogłosowy

Magdalena Szymańska

Magdalena Szymańska

Pedagog wokalny, rehabilitant głosu; założycielka studia wokalnego Przestrzeń Głosu (działa od 2012 r.), prezes i współtwórczyni Musica Est – spółki powołującej do życia dwie szkoły: Studium Muzyki Liturgicznej oraz Przestrzeń Muzyki Rozrywkowej i Jazzu. Od 2015 roku jest certyfikowanym pedagogiem wokalnym NVP Natural Voice Perfection. Jest dyrygentką scholii liturgicznej Marco Angeli działającej przy parafii św. Marcina i Wincentego w Skórzewie. Absolwentka edukacji muzycznej na poznańskiej Akademii Muzycznej. Współpracuje jako trener wokalny m.in. z solistami i chórzystami zespołu Gospel Joy. W 2016 r. nagrała wokale do muzyki filmowej (kompozycje Lecha Jankowskiego do animacji Stacey Steers pt. Edge Of Alchemy), w 2017 r. nagrała chóry do spektaklu „Dupak” (kompozycja Karoliny Supron dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu).

indywidualna emisja głosu,
emisja i fizjologia głosu,
przygotowanie rozśpiewania,
śpiew psalmów

Marta Nowak

Marta Nowak

Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu kierunku Dyrygentura Chóralna (2017). Na co dzień prowadzi Chór Parafii Farnej. Współprowadząc Scholę Lednicką była odpowiedzialna za śpiew na cotygodniowych Mszach oraz dwukrotnie koordynowała i prowadziła Warsztaty Muzyczne nad Lednicą Weekend w C-dur. W 2016 roku przygotowała Chór Lednicki śpiewający podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Zaangażowana w ruch warsztatów liturgiczno-muzycznych w całej Polsce. Prowadziła śpiew na Mszach anglojęzycznych w kościele oo. Dominikanów w Poznaniu oraz warsztaty muzyczno-liturgiczne w języku angielskim. Od września 2019 roku pracuje w Szkole Muzycznej YAMAHA w Poznaniu, prowadząc zajęcia dla najmłodszych oraz zajęcia wokalne.
Poznanianka z urodzenia i wyboru. Wciąż zostaje pod ogromnym wrażeniem siły jaką ma w sobie wspólny śpiew. W wolnym czasie podróżuje, konsekwentnie dowodząc, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.

czytanie nut głosem z zasadami muzyki
chór
koordynator zajęć muzycznych

Bogna Barańska

Teoretyk muzyki, nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych, absolwentka PLM im. M. Karłowicza nr 1 w Poznaniu w klasie skrzypiec oraz poznańskiej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego (kierunek Kompozycja – specjalność Teoria Muzyki), nauczyciel w Katolickiej Niepublicznej Szkole Muzycznej I st. w Śremie oraz w Społecznej Szkole Muzycznej I st. w Rogoźnie.
Była chórzystka Chóru Dziecięcego PPSM im. H. Wieniawskiego nr 1 w Poznaniu pod dyr. Henryka Górskiego, Chóru Dominicantes pod dyr. Karoliny Sobczak-Piotrowskiej oraz Chóru Kameralnego UAM w Poznaniu pod dyr. Krzysztofa Szydzisza.
Koordynator i basistka diakonii uwielbienia we wspólnocie Koinonia Jan Chrzciciel w Poznaniu. Regularna uczestniczka kursów i warsztatów modlitwy i muzyki uwielbieniowej oraz 3-letniego Biblijnego Studium Korespondencyjnego Koinonii Jan Chrzciciel.
Entuzjastka muzyki jazzowej i rozrywkowej. W wolnych chwilach praktykuje spacery po lesie, ogląda dobre filmy i delektuje się kuchnią włoską.

czytanie nut głosem z zasadami muzyki

o. Tomasz Grabowski liturgia.pl

źródło: liturgia.pl

o. Tomasz Grabowski OP

Dominikanin, czyli kaznodzieja. Prowadził szereg wykładów poświęconych liturgii w ramach m.in. Dominikańskich Szkół Wiary, Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii, Studium Dominicanum, Wrocławskiego Studium Liturgiczno-Wokalnego. Prowadził również zajęcia dydaktyczne i formacyjne w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów. Publikował m.in. w miesięczniku „W drodze”, „List”, „Teofilu”, „Presje” oraz w „Pastores”. Od czasu do czasu pozostawia wpisy na blogu „19te piętro” na stronie Liturgia.pl. Regularnie głosi rekolekcje dla grup, parafii i księży czy wspólnot zakonnych.

Przez wiele lat interesował się i badał historię rytu dominikańskiego. Zajęcie to porzucił z powodu bieżących obowiązków. Pozostała jednak pasja. Słucha greckiego śpiewu liturgicznego, chorału gregoriańskiego i nieco innej muzyki chrześcijańskiej i tej związanej z kultem i zupełnie niezwiązanej.

W latach 2005-2016 prezes Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Od września 2016 r. prezes Wydawnictwa Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego „W drodze” w Poznaniu.

Ma ormiańskie korzenie i nieuzasadnioną korzeniami miłość do Włoch. Ceni dobrą kawę i wino, jest świadomym — nieco bardziej niż przeciętny — użytkownikiem Apple. Od lat, jeśli tyko może, składa tekst w systemie LuaLaTeX (również chorał gregoriański).

opieka duszpasterska Studium

ks. Piotr Szymański

Ksiądz diecezjalny archidiecezji poznańskiej, wyświęcony w 2013 roku. Doktorant na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie z teologii fundamentalnej. Licencjat z teologii fundamentalnej na PUG. Temat pracy: Le condizioni della possibilità della fede secondo A.J. Heschel e Karl Rahner.

Z ciekawszych informacji: absolwent I lO im. Karola Marcinkowksiego w Poznaniu na profilu mat-inf. , kilkuletni przewodnik grupy 11 Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, poza ojczystym językiem polskim można z nim pogadać po angielsku, niemiecku i włosku. Z zamiłowania chodzi po górach zdobywając Koronę Gór Polskich.

GOŚCIE SPECJALNI

Rafał Maciejewski

Śpiewak, baryton, absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi, uczeń prof. L. A. Mroza oraz mgra A. Niemierowicza. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Doktorant Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie śpiewu prof. dr hab. Urszuli Kryger. Wykładowca w Katedrze Organów i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Łodzi.

Rafał Maciejewski zajmuje się również prowadzeniem zespołów wokalnych, organizuje i współtworzy warsztaty muzyki liturgicznej w Polsce. W latach 2005–2015 organista w jednej z łódzkich parafii. Obecnie kantor łódzkiego klasztoru OO. dominikanów. W latach 2011–2013 wykładowca Szkoły Kantorów w Krakowie, od 2014 roku wykładowca Szkoły Śpiewu Liturgicznego przy klasztorze OO. Dominikanów na warszawskim Służewcu.

Trzon jego repertuaru stanowią wokalne utwory sakralne kompozytorów takich jak: J. Rheinberger, M. Reger, A. Dvorzak, ale bliska jest mu również twórczość świecka, m.in. P. Czajkowskiego, F. Chopina, F. Schuberta, J. Brahmsa oraz G. Mahlera. Regularnie koncertuje w Polsce i za granicą. W roku 2016 zdobył wyróżnienie oraz nagrodę specjalną na I Międzynarodowym Konkursie Solowej Wokalistyki Sakralnej w Katowicach.

dobór repertuaru

o. Dominik Jurczak liturgia.pl

źródło: liturgia.pl

o. Dominik Jurczak OP

Dominikanin, w 2011 r. uzyskał licencjat kościelny z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a w 2017 r. obronił doktorat z nauk liturgicznych w Papieskim Instytucie Liturgicznym w Rzymie. Jest członkiem Międzynarodowej Komisji Liturgicznej Zakonu Kaznodziejskiego, Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego Archidiecezji Krakowskiej oraz liturgistą konwentu krakowskiego.

Obecnie prowadzi wykłady w Papieskim Instytucie Liturgicznym „Anselmianum” w Rzymie, zajęcia dydaktyczne i formacyjne w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie; wielokrotnie brał udział spotkaniach dotyczących liturgii w ramach Dominikańskich Szkół Wiary. Publikował m.in. w miesięczniku „W drodze”, w „Teofilu”, w „Ecclesia Orans”, na stronie Liturgia.pl.

Pasjonuje się historią ksiąg liturgicznych, eklezjologią, krytyką i hermeneutyką tekstów liturgicznych.

Ula Rogala

Urszula Rogala

Kompozytorka, dyrygentka, wokalistka, absolwentka kompozycji na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie. Od wielu lat pasjonuje się muzyką liturgiczną. Związana z parafią oo.Dominikanów na Służewie, gdzie od kilkunastu lat dyryguje scholami i śpiewa. Obecnie dyryguje również chórem parafialnym w Starej Iwicznej k.Warszawy oraz od 2016 r. City Poland Choir. Uczy emisji głosu w dominikańskim nowicjacie na warszawskim Służewie oraz u Mniszek dominikańskich w Radoniach. Komponuje pieśni liturgiczne; niektóre z nich znajdują się w śpiewnikach Niepojęta Trójco tom I i II, oraz w śpiewniku karmelitańskim Chcę widzieć Boga. Pieśni jej autorstwa zostały również nagrane na płytach Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego (płyty Duszo Chrystusowa oraz Marana Tha). Jest jedną z założycielek Szkoły Śpiewu Liturgicznego w Warszawie.

o. Grzegorz Doniec

o. Grzegorz Doniec OP

Dominikanin, muzyk-instrumentalista, pasjonat liturgii i muzyki liturgicznej, pracownik Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie klarnetu oraz polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Ojców Dominikanów w Krakowie. Koncertował m.in. z Orkiestrą Państwowej Filharmonii w Krakowie w kraju i za granicą. W Zakonie, jako wieloletni kantor, uczył śpiewu i był inicjatorem różnych inicjatyw muzycznych, związanych głównie z popularyzacją chorału gregoriańskiego. Swoją pracę magisterską z teologii poświęcił prezentacji muzyki liturgicznej w ujęciu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI. Jest założycielem bractwa śpiewaczego San Clemente, działajacego przy krakowskiej bazylice oo. Dominikanów, z którym – w jego krótkiej historii – zorganizował już kilka udanych koncertów, m.in. we współpracy z Scholæ Cantorum Minorum Chosoviensis. Prowadzi zajęcia w krakowskiej Szkole Kantorów oraz w warszawskiej Szkole Śpiewu Liturgicznego.

o. Łukasz Miśko OP

Dominikanin, prezes Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny. W roku 2007 otrzymał dyplom Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, broniąc pracę z patrologii. Po dwóch latach pracy w Jarosławiu, został skierowany do pracy w zespole duszpasterzy Columbia University w Nowym Jorku. Od tego czasu koncentruje się na formacji liturgicznej wiernych, wykorzystując w swojej pracy muzykę liturgiczną praktykowaną w polskich środowiskach dominikańskich. We współpracy z Christopherem Muellerem przygotowuje tłumaczenia i aranżacje oraz popularyzuje ją w miejscach swojej posługi: Columbia University w Nowym Jorku, Holy Family Cathedral w Anchorage, University of Washington Newman Center w Seattle oraz St. Catherine’s Newman Center w Salt Lake City. Rozmiłowany w pielgrzymowaniu szlakiem św. Jakuba w Hiszpanii, ceni sobie pracę z uczniami i studentami oraz teologiczne dyskusje przy lampce dobrego wina. (źródło: dominikanie.pl)

ks. Krzysztof Porosło

Ksiądz archidiecezji krakowskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 2013 r., w 2019 r. uzyskał doktorat z teologii dogmatycznej po studiach odbytych na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Od 2019 r. wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii w Krakowie oraz Studium Dominicanum w Warszawie. Duszpasterz akademicki „Patmosu” działającego przy UPJP2. Pomysłodawca i współorganizator rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”. Jego pasją jest teologia liturgii i popularyzowanie jej. Publikował m.in. na łamach „Gościa Niedzielnego”, „Niedzieli”, „W drodze”, „Pastores” czy „Listu”. Autor i redaktor kilkunastu książek poświęconych liturgii i Biblii (ostatnio „Święta codzienność”, „Zobaczyć Boga”). Jego homilii można posłuchać na stronie www.baptysterium.pl (źródło: dominikanie.pl)

o. Wojciech Sznyk liturgia.pl

źródło: liturgia.pl

o. Wojciech Sznyk OP

Dominikanin, absolwent filozofii na Uniwersytecie Łódzkim, teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Przed wstąpieniem do zakonu zaangażowany w Ruch Światło-Życie, odnowę charyzmatyczną, spotkania w duchu Taizé, duszpasterstwo młodzieżowe i akademickie. Prowadził schole liturgiczne, pełnił funkcję kantora oraz brał udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach muzycznych religijnych i świeckich.

Od połowy 2016 r. mieszka w klasztorze w Gdańsku, gdzie pełni funkcję kantora klasztoru, posługuje jako duszpasterz młodzieży, katecheta w szkole podstawowej i przygotowuje młodzież do bierzmowania.

Zainteresowania: muzyka liturgiczna (chorał gregoriański, polonizacja chorału, śpiew wielogłosowy, monodia ludowa) ,emisja głosu oraz muzyka rockowa i musical.

INDYWIDUALNA EMISJA GŁOSU

Maria Antkowiak

Maria Antkowiak-Świątek

Wokalistka, autorka tekstów i muzyki. Ponadto śpiewaczka operowa (sopran), pedagog wokalny; wiceprezes i współtwórczyni Musica Est – spółki powołującej do życia dwie szkoły: Studium Muzyki Liturgicznej oraz Przestrzeń Muzyki Rozrywkowej i Jazzu. Od 2016 roku jest certyfikowanym pedagogiem wokalnym Natural Voice Perfection. Absolwentka OSM II st. im. Henryka Wieniawskiego w klasie fortepianu oraz poznańskiej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w klasie śpiewu prof. dr hab. Antoniny Kowtunow. Jest laureatką m.in. I nagrody na I. Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Drezdenku oraz trzech nagród specjalnych, w tym za osobowość konkursu i image sceniczny. Zadebiutowała w Teatrze Polskim w operze „Czarodziejski Flet” W. A. Mozarta pod batutą Adama Banaszaka. Od sezonu 2017 występuje na deskach Teatru Wielkiego w Poznaniu jako Papagena w nowej produkcji opery „Czarodziejski flet” pod batutą maestra Gabriela Chmury. Współpracuje również z Teatrem Wielkim w Łodzi w polskiej prapremierze amerykańskiej opery „Streetcar named Desire” André Previna pod dyrekcją maestro Tadeusza Kozłowkiego. Występowała jaka solistka w trasie koncertowej po Chinach z Orkiestrą symfoniczną Philadelfia Festival Orchestra oraz w solowym recitalu pieśni z Julią Wolańską-Gajdą. Współpracuje z Agencją artystyczną ZAF w Berlinie oraz International Music Agency Magadis we Włoszech.

indywidualna emisja głosu

Sara Malińska

Absolwentka wydziału Commercial Music Performance (University of Westminster) w Londynie. Ukończyła Poznańską Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia, gdzie opanowała umiejętność gry na fagocie oraz fortepianie. Wokalistka sesyjna, kompozytorka i autorka tekstów. Swoją przygodę ze śpiewem rozpoczęła w wieku 5 lat, kiedy zaczęła jeździć po festiwalach i konkursach wokalnych dla dzieci. Od tego czasu nagrała wiele własnych utworów, uczestniczyła w The Voice of Poland, koncertowała w chórkach gwiazd X-factor i sama kształciła się prywatnie u najlepszych nauczycieli emisji głosu w Polsce (m.im. Sonia Lachowolska). Nauką śpiewu zaczęła zajmować się podczas praktyk na studiach, i tak zostało do dziś. Uwielbia pracę z dziećmi, a w wolnym czasie nagrywa materiał na swoją płytę.

indywidualna emisja głosu

Karolina Supron

Karolina Supron

Wokalistka na wielu albumach studyjnych, m. in.: Gienek Loska BAND „Hazardzista”, „cudowny świat”, „Jarzynki i przyjaciele”, „Vivaldi jak 300 lat temu”, Maciej Maleńczuk „Tęczowa Swasta”, Stanisława Celińska „Atramentowa”, Stanisława Celińska „Suplement”, De Mono „XXX”, IDA „Prosta historia”, Strachy Na Lachy „Przechodzień o wschodzie”. Na co dzień związana jest ze Szkołą Tańca Współczesnego w Poznaniu, szkołą wokalną „Przestrzeń Głosu”, a także ze studiem aktorskim STA. Stworzyła muzykę do spektakli dyplomowych: „Lalki” reż. D. Abbe (Teatr Nowy, 2016r.), „Gromiwoja wg Arystofanesa” reż. J. Moszkowicza (Studio STA, 2017r.) oraz do „Dupaka” (Scena Wspólna, 2017r.).

Jako aktorka zagrała m. in. w: teledyskach Verby, Dwa Sławy, Palucha („Gdybyś kiedyś“). W 2016 roku wcieliła się w rolę Amy Winehouse (Teatr Wielki, Poznań).

indywidualna emisja głosu

Magdalena Szymańska

Magdalena Szymańska

Pedagog wokalny, rehabilitant głosu; założycielka studia wokalnego Przestrzeń Głosu (działa od 2012 r.), prezes i współtwórczyni Musica Est – spółki powołującej do życia dwie szkoły: Studium Muzyki Liturgicznej oraz Przestrzeń Muzyki Rozrywkowej i Jazzu. Od 2015 roku jest certyfikowanym pedagogiem wokalnym NVP Natural Voice Perfection. Jest dyrygentką scholii liturgicznej Marco Angeli działającej przy parafii św. Marcina i Wincentego w Skórzewie. Absolwentka edukacji muzycznej na poznańskiej Akademii Muzycznej. Współpracuje jako trener wokalny m.in. z solistami i chórzystami zespołu Gospel Joy. W 2016 r. nagrała wokale do muzyki filmowej (kompozycje Lecha Jankowskiego do animacji Stacey Steers pt. Edge Of Alchemy), w 2017 r. nagrała chóry do spektaklu „Dupak” (kompozycja Karoliny Supron dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu).

indywidualna emisja głosu